Impala skutt med Freedomarms .454 Casull

Bushbuck skutt med FA .454.

Sjakal skutt med FA .454 Casull.

Steenbok skutt med FA .454 Casull.

Blesbukk "bastarden" ble skutt med FA .454 på 65m.

Warthog skutt med FA .454 på 35m.

Warthog skutt med FA .454 på 25m.