Caliber Avstand. Gruppe str. Skudd X Serier. Krutt type. Krutt vekt. Kule vekt. Kule type. Hylse. Kule dia. TennH Patr le Våpen Dato. Trykk mål. Avr vel. Extr spread. Notater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
.454 Casull 50 m   N110 26 300 Speer sp 4485 Star .451 Fed 205 44,8 FA 7,5" 14.03.99   1400 4    
.454 Casull 50 m 65 2X5 N110 26,2 300 Sierra fp 8830 Star .4515 Fed 205 45 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m   N110 20 325 Lym 2660651 Star .452 Fed 205 42,15 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m   3X5 N110 19 325 Lym 2660651 Rem colt .452 Fed 205 42,15 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m   N110 25 325 Lym 2660651 Rem colt .452 Fed 205 42,15 FA 7,5" 09.04.00   1574 26    
.454 Casull 50 m 97 2X5 N110 25 325 Lym 2660651 Star .452 Fed 205 45 FA 7,5"   1574 26    
.454 Casull 50 m 53 4X5 N120 31 325 Lym 2660651 Star .452 Fed 205 45 FA 7,5" 28.05.00   1440 28    
.454 Casull 50 m 76 4X5 N110 25 325 Lym 2660651 Star .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"   1574 26    
.454 Casull 50 m 75 4X5 N105 22 325 Lym 2660651 FA .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m 130 2X5 N110 28 300 Sierra fp 8830 FA .452 Fed 205 45,6 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m 60   N110 30 240 Lyman gc FA .452 Fed 205   FA 7,5"   1740      
.454 Casull 50 m 68   Hogd 110 31 300 Sierra fp 8830 FA .4515 Fed 205 45 FA 7,5"   1431 12    
.454 Casull 50 m 70 4X5 Hogd 110 29 325 Lym 2660651 FA .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"        
.454 Casull 50 m 55 2X5 Hogd 110 29 325 Swift A-Frame FA .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"   1506 40    
.454 Casull 50 m 53 3X5 Hogd 110 31 300 Horn XTPmag FA .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"   1565 30    
.454 Casull 50 m 80 3X5 N110 28 300 Horn XTPmag FA .452 Fed 205 44,6 FA 7,5"   1583 162    
.454 Casull 50 m 96 3X5 N110 28 300 Speer sp 4485 FA .451 Fed 205 44,85 FA 7,5"   1500      
.454 Casull 50 m   N110 19 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01   1150 47    
.454 Casull 50 m   N110 20 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01   1285 26    
.454 Casull 50 m 68 3X5 N110 21 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01   1358 20    
.454 Casull 50 m   N110 22 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01   1400 13    
.454 Casull 50 m 73 3X5 N120 26,6 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01   1300 32    
.454 Casull 50 m   N120 28 378 Caly FA .452 Fed 205 45,3 FA 7,5" 01.02.01        
.454 Casull 50 m   N110 28 250 Horn XTPmag Star 451 Fed 205 43,3 FA 7,5" 07.03.99   1600      
.454 Casull 50 m           Fed 205   FA 7,5"        
.454 Casull 50 m           Fed 205   FA 7,5"        
.454 Casull 50 m           Fed 205   FA 7,5"        
.454 Casull 50 m           Fed 205   FA 7,5"        
.454 Casull 50 m                 Fed 205   FA 7,5"