Caliber Avstand. Gruppe str. Skudd X Serier. Krutt type. Krutt vekt. Kule vekt. Kule type. Hylse. Kule dia. Tenn hette. Patr lengde. Våpen Dato. Trykk mål. Avr vel. Extr spread. Notater  
7 mm TCU. 100 m 40 3 X 3 N 200 24,00/1,55 130 SIER SP 7250 PISTOL REM .284 FED 200 64,60 TC 10" 24,09,96     34,34,52  
7 mm TCU. 100 m 41 3 X 3 N 200 25,00/1,62 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 200 64,80 TC 10" 24,09,96     42,52,49  
7 mm TCU. 100 m 46 3 X 3 N 130 26,00/1,68 120 NOSL SP  39550 REM .284 FED 200 63,50 TC 10" 8,1,96   2030 12 22,47,70  
7 mm TCU. 100 m 47 3 X 3 N 120 24,00/1,55 100 SIERRA HP 1895 REM .284 FED 200 61,00 TC 10" 28,02,96     40,50,52  
7 mm TCU. 100 m 47 3 X 3 N 133 26,50/1,72 120 NOSL SP  39550 REM .284 FED 200 63,50 TC 10" 28,02,96   1961 9 50,45,46  
7 mm TCU. 100 m 49 3 X 3 N 120 24,00/1,55 120 HOR SP 2820 SP REM .284 FED 200 63,50 TC 10" 28,02,96     48,50,40  
7 mm TCU. 100 m 58 3 X 3 N 133 25,00/1,62 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 200 63,00 TC 10" 20,04,96     52,78,44  
7 mm TCU. 100 m 63 3 X 3 N 120 23,50/1,52 139   REM .284 FED 200 64,50 TC 10" 28,02,96     63,6758  
7 mm TCU. 100 m 63 3 X 3 N 133 26,5/1,72 120 SIERRA 1900 REM .284 FED 200 62,50 TC 10" 25,03,96   1900 22 52,70,68  
7 mm TCU. 100 m 64 3 X 3 N 120 24,00/1,55 120 NOSL SP  39550 REM .284 FED 200 61,50 TC 10" 28,02,96     84,57,53  
7 mm TCU. 100 m 64 3 X 3 N 120 24,4/1,32 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 200 64,00 TC 10" 20,04,96     20,82,90  
7 mm TCU. 100 m 66 3 X 3 N 130 26,00/1,68 139 HOR SP 2820 SP REM .284 FED 200 64,50 TC 10" 08,01,96     68,48,82  
7 mm TCU. 100 m 114 3 X 3 N 133 22,50/1,46 130 SIER SP 7250 PISTOL REM .284 FED 200 65,00 TC 10" 20,04,96     190,38  
7 mm TCU. 100 m 124 3 X 3 N 133 25,00/1,62 130 SIER SP 7250 PISTOL REM .284 FED 200 65,00 TC 10" 05,03,96     44,175,155  
7 mm TCU. 100 m   N 200 20,00/1,30 120 LYMAN REM .284 FED 205 61,10 TC 10" 31,01,96     LADNING FOR FIREFORMING  
7 mm TCU. 100 m   REL 7 24,00/1,55 120 NOSL SP  39550 REM .284 FED 200 64,50 TC 10" 31,01,96     HYLSER REVNET PGA HEAD SPACE  
7 mm TCU. 100 m   N 200 25,00/1,55 139 HOR SP 2820 SP REM .284 FED 200 64,60 TC 10" 31,01,96     HYLSER REVNET PGA HEAD SPACE  
7 mm TCU. 100 m   N 120 19,10/1,24 130 SIER SP 7250 PISTOL REM .284 FED 200 65,00 TC 10" 20,04,96        
7 mm TCU. 100 m   N 120 19,00/1,22 130 LEE C 285-130-R REM .284 FED 200 59,60 TC 10" 24,09,96        
7 mm TCU. 100 m   N 120 19,10/1,24 130 SIER SP 7250 PISTOL REM .284 FED 200 65,00 TC 10" 24,09,96        
7 mm TCU. 100 m   N 120 20,00/1,30 130 LEE C 285-130-R REM .284 FED 200 61,00 TC 10" 24,09,96        
7 mm TCU. 100 m   N 133 22,00/1,40 130 LEE C 285-130-R REM .284 FED 200 59,60 TC 10" 24,09,96        
7 mm TCU. 100 m   N 130 22,00/1,40 130 LEE C 285-130-R REM .284 FED 200 61,00 TC 10" 20,11,96     FIREFORMING  
7 mm TCU. 100 m   N 133 25,30/1,64 140 NOSL BAL TIP REM .284 FED 205 69,30 TC 10" 17,01,97        
7 mm TCU. 100 m   N 133 28,00/1,81 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5350   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 133 29,00/1,88 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5425   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 200 25,00/1,62 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5250   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 200 26,00/1,68 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5300   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 200 27,00/1,75 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5400   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 130 26,00/1,68 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5350   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 130 27,00/1,75 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5500   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 130 28,00/1,81 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5550   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 120 24,00/1,55 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5375   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m   N 120 25,00/1,62 120 HOR SP 2811 PISTOL REM .284 FED 205 64,80 TC 10" 27,10,97 9,5500   TEST AV HASTIGHET VED -5 GRADER  
7 mm TCU. 100 m