Tanglifutti og andre CZ -75 kopier....

Når avtrekket både er laaaangt og hardt

 

Avtrekket er like viktig som siktene........ Nei det er det ikke. Det er viktigere enn sikte etter min mening. Det spiller for så vidt ingen rolle, begge deler er essensielle for å treffe det en sikter på.

På en rifle er det mulig og leve med et middelmådig avtrekk all den tid Riflen er mye bedre "forankret" i kroppen, enn en pistol. På en pistol blir et ujevn langt og hardt avtrekk umulig og leve med.

Vel løsningen  enkel, kjøp en pistol med godt avtrekk fra starten av så slipper du og irritere deg i etterhånd!.  Eller er det nå så enkelt?

Finpistolskyttere og til dels revolverskyttere kan kjøpe seg til våpen med meget gode avtrekk. Grunnen til det er at det trengs mindre og "gå på" når det skal konstrueres avtrekk til et våpen som rekylerer moderat, som en 22cal pistol, eller singel action avtrekke på en revolver hvor det er minimalt med deler i bevegelse under avfyring. De fleste Grove pistoler (fra cal 32 og opp) er dessuten pistoler som opprinnelig var tiltenkt militært bruk eller hvor i hvert fall konstruksjonen stammer fra et militært hode, som f.eks. Glock, Colt, CZ 75 etc.

De fleste kjøper da også en CZ eller Tangfoglio eller noe lignende til feltskyting og regulær plinking, både på grunn av kombinasjonen pris/kvalitet og tilgjengeligheten..

Enkleste løsning!: La en børsemaker fikse avtrekket!.

Det er definitivt den enkleste og beste løsningen hvis du er en skytter som ønsker og ha en pistol med godt avtrekk uten og risikere både våpen og ubehagelige opplevelser ... Det er dessuten den billigste (i hvert fall på kort sikt)

Hvis du derimot er av den typen som bare må.... demontere og fikle selv,  så følg med videre, men vær klar over at her er det ingen Penger og spare. Her er bare utsikter til en ruinert hane og sear, med dertil utgifter eller.... hvis alt gjøres riktig, tilfredsstillelsen av og ha gjort det selv og i prosessen lært noe om ditt eget våpen.

Tangfoglio: I prinsippet lik en CZ 75 (faktisk en skamløs kopi) men med  bedre tilpassing av delene og det har også gjennom årenes løp blitt noen forskjellig løsninger på Hanefjær, sikring etc. I tillegg er delene av en helt annen hardhetsgrad i en Tanfoglio. Alle deler i en CZ er filbare, men ei i en Tanfoglio.

I dette tilfellet tar jeg for meg en Tanfoglio.

Total demontering er det bare og lære seg. Pistolen blir demontert og satt sammen et titalls ganger under en avtrekks justering. så det bør sitte i fingrene før avtrekks jobben begynner.

To deler i pistolen er essensielle i tuningen: Hane og Sear. De andre delene skal/bør poleres, fjærer justeres , men det er tilpassning mellom hane og Sear som er det essensielle.

Vi må fjerne Tennstempel sikringen. Ikke fordi den virker negativt på avtrekksvekten, men fordi den opereres av Searen. Etter  tuning får Searen mye kortere vei å gå. Dette resulterer  i at den ikke løser ut tennstempel sikringen tiltrekkelig. Til slutt får tennstempelet så kraftige grader at det kiler seg.

På "gammel" pistol dyttes (ovenfor) tennstempelet inn, låseplaten tas ut og sikringen presses ut av sin egen fjær. På ny pistol er tennstempelet "klinket" fast. Der presser jeg bare sikringen i åpen stilling og sveiser den fast med Mig- sveis.

Her ligger hane og sear samt noe av det som trengs.

Fra venstre ligger vanlig bryne, så to typer Arkansas bryner i forskjellig grovhet. Parallell blokkene, brukes for og sette opp hanen og searen så flatene blir 90 grader på pinnene som både sear og hane er lagret opp i. Kutte oljen er ikke noe must, men er ok og ha når det skal gjenges og bores.

De to smale parallell blokkene ligger på den brede, med hanen spent opp mellom dem. Nå gjort klar for og bryne ned avtrekks flatene for og få mindre inngrep med searen og dermed  mindre slep. Dette er uhyre viktig og på samme tid uhyre farlig. Blir flatene for små resulterer det i hanefall og i verste tilfelle 14 skudd på full auto. Hanen har to anleggs flater kalt "halvspenn hakket" som fungerer som en sikkerhet hvis hanen faller ned fra avtrekksflatene. Disse flatene må det gjøres noe med senere for og tilpasse de til de nye "lavere" avtrekks flatene"

Se hvor store flatene er, men ikke ta mer enn 10% av høyden pr gang. Det er bedre og gjør denne jobben i flere stepp. Er flatene blitt for små er det ingen vei tilbake (søplekassa neste).

En ting har jeg glemt og nevne. Både Tanfoglio og CZ har et "kneledd" festet til hanen. Dette er overgangen til DA avtrekket og skal fjernes. Bank ut pinnen og fjern kneleddet.

Fornøyd?? De første 10% er fjernet og pistolen settes sammen, hvor mye som til slutt må brynes vekk kommer helt an på den individuelle pistolen, Det er store slingringsmonn i produksjonen. (min erfaring er at ca 50% av avtrekksflatene kan fjernes).

Kantene er nå ganske skarpe og poleres lett på en filtskive.

 

Nå er det tid for og gå løs på searen. Spennes opp på samme måte som hanen. Det var veldig vanlig før og forandre vinkelen på searen, så den ikke måtte "løfte" hanen under avtrekk. "Løftet" var et sikkerhets aspekt som var lagt inn under produksjonen. På Tanfoglio er min erfaring at løftet er veldig lite og hjelper faktisk til og få en følelse av et "crisp" avtrekk der det ellers hadde føltes som litt slep. Fingern må ned i jorda her, det er ikke mulig og fjerne all verdens på en pistol før avtrekket blir usikkert. Ved og beholde det positive "løftet" slår vi to fluer i et smekk. "crispt" avtrekk og litt sikkerhetsmargin. På en CZ derimot må vinkelen på searen forandres noe, hvis ikke blir avtrekket alt for hardt.

 

 

Her beholdes vinkelen searen har. Det kan være vanskelig og bedømme fordi anleggsflaten er så liten, men trikset er og tusje flaten for så og dra den fine Arkansas brynen over og se hvor den "tar"

Hvorfor så bryne i det hele tatt?? Vel dropp det til og begynne med og gjør det så hvis avtrekket har urenheter i seg. Jeg gjør det fordi jeg da vet at utgangspunktet er perfekt og som jeg sa så blir det under produksjonen gjerne litt grove overflater som igjen skaper friksjon og ujevnt avtrekk.

Nå er finarbeidet gjort. La os gyve løs på det viktigste (for kropp og sjel).

Les nøye teorien her!!: For og få et godt avtrekk er det viktig at avtrekkerens ettervandring holdes på et minimum. Hvis du justerer ned avtrekker flatene med la oss si 40% av opprinnelig høyde, vil searen slippe hanen mye tidligere og derfor vil det være mulig og justere avtrekkeren for minimal ettervandring så avtrekkeren stopper rett etter at searen har sluppet hanen, ikke sant??

NEI!!! det er en feil som mange gjør og som i 12 av 9 tilfeller vil resultere i ødelagt sear og livsfarlig hanefall.

HVORFOR: Jo fordi bak avtrekksflatene sitter "halvspenn hakket" og det har du ennå ikke justert!!! Så når hannen slippes fra din ny brynede sear kommer "halvspenn hakket" som fremdeles er i "original størrelse" og DÆLJER til searen som nå har blitt stoppet av den nye ettervandrings stopperen din. Når det skjer et visst antall ganger er searen fu... og du får ditt første ufrivillige møte med en løpsk maskinpistol. Det sier seg selv at 14 raske fra en Tanfoglio i 40S&W ikke er helsebringende.

Halvspenn hakket må i første omgang slipes dypere for så og etterjusteres når pistolen settes sammen og fintunes.

Dette ser voldsomt ut, men det er den måten jeg har funnet ut at jeg lettest kan slipe opp halvspenn hakket.

Som følger: Jeg tar en diamant avretter og "skråer" av en kappeskive (som på bildet ovenfor)

Poenget er at Halvspenn hakket må slipes ned mot hullene som "kneleddet" (D.A overføringen) sitter i mens halvspennhakk vinkelen beholdes mest mulig intakt. En trekant fil brukes til slutt for og sette vinkelen skarp (den blir litt rund av kappeskiven). Se bildet nedenfor

 

 

 

Når avtrekket er 100% rent og ettervandrings stopperen justert. Slipes flatene på toppen av halspenn hakket ned til de går klar av searen. Så er det viktig og sjekke at halvspennhakket fremdeles utfører den funksjonen den var ment og ha. Dette er ULTRA VIKTIG!!.

Avtrekker: To ting må gjøres. En. Bore og gjenge for ettervandrings stopper og to. Sveise på metall for å hindre avtrekkeren  å gå helt frem i avtrekkerbøylen. Dette fordi vi nå ikke  lenger har noe D.A avtrekk .

Først banke ut fjærpinnen så avtrekkeren løsner fra overførings bøylen.

 

Avtrekkeren er herdet og må anløpes før det går an og bore og gjenge i den. Varm opp til den er rødglødende og fjern flammen sakte så det tar tid før den blir kald.

Selv nå er overflaten ofte hard,  så jeg sliper bort et par teindels millimeter før jeg slår et kjørnerslag.

Da skal som regel boringen gå bra, men av og til må det varmes opp både en og to ganger før boret biter.

Borer med 2.7mm bor for så og gjenge med 3mm gjengetapp. Med 2.7mm bor blir det litt lettere og ikke brekke en tapp selv om gjengene blir litt grunnere.

En klump sveises på avtrekkeren. For og bygge opp metall. Noe av det slipes bort igjen når avtrekkeren monteres og man kan se hvor langt frem avtrekkeren skal vandre. Dette er ei en spesielt vakker løsning men den er effektiv.

Hvor langt frem skal avtrekkeren vandre??: Den skal så langt frem at når du slipper frem avtrekkeren med hanen spent skal overføringsbøylen mellom avtrekker og Sear, sprette opp når avtrekkeren nesten er fremme. Da er overførings bøylen kommet på den riktige siden av Sear`n

Nå er det viktig og sjekke at med riktig justert ettervandrings skrue så går hanen klar av halspennhakket med avtrekkeren inne, men "henger" seg opp i halvspenn hakket når avtrekkeren slippes så sear`n får følge hanen.

Den endelige testen går på og slippe ned sleiden fra bakre stilling med sleide utløseren Avtrekkeren holdes inne og uten noe som bremser sleiden. Sett gjerne avtrekkerbøylen ned mot et arbeidsbord for og få skikkelig moment når sleiden "slammer" i fremre stilling. Dette simulerer skyting+++ fordi sleiden nå ikke blir bremset av at den må ta med seg en patron fra magasinet.

Sikringen må testes. når sikringsknast 1 flyttes under sear "hånd" 2 låses searen og det blir umulig å få tatt avtrekk. Her er det ofte god klaring mellom knast 1 og hånd 2. Dette gjør ikke noe på et u-tunet våpen hvor searen skal vandre et stykke langs hanen før den slipper hanen. På et Tunet våpen derimot kan den lille klaringen være nokk til at searen delvis slipper taket i hanen med det resultat at hanen detter når våpenet avsikres. CZ 75/85 har som regel for dårlig tilpasning mellom sikringsknast og sear, på Tanfoglio`r går det som regel greit men sjekk!!

 Løsningen er og sveise på en "perle" på sikringsknast 1 som slipes ned igjen til den uten eller med minimal motstand går under "hånd" 2.

"Hånd 3 er den del av searen som aktiverer tennstempelsikringen (når den er der)

Hvis nå avtrekket er rent og uten nevneverdig kryp er jo alt bare fryd og gammen. Hvis det fremdeles skulle være lit tungt. La os si 1800g, kan avtrekksvekten justeres noe ved og bøye litt på fjær 3 (avtrekkerens returfjær). Blir fjæren for slakk vil du oppdage at avtrekkeren ikke går tilbake til fremre stilling etter at du slipper den.

Avtrekker 1 er en match avtrekker som både har ettervandrings skrue og muligheter for og justere hvor langt avtrekkeren skal gå frem i ramma.

 

Hvis du enda ikke har skjønt at det er bedre og pant flasker for og få råd til en tuning så er det mulig og sende meg en E-post for og få klargjort noe av skribleriene mine ovenfor. Calibros@calibros.com

Også hvis du tuner og finner ut at det er noe jeg har utelatt som burde være med så di for all del i fra!!

 Har tunet disse Tanfoglioene og er enda ikke under fire timer pr pistol og det er før testskyting.

Så er det bare og komme seg på banen og prøve vidunderet!

Det sier seg vel selv at første skytetest ikke foregår med fullt magasin.

 

Cali...