VIDEO NEWS !!!!!!!!!!

 

Sjekk denne, så vidt jeg vet er dette den første rene Håndvåpen videoen som er laget. Den kan bestilles på denne adressen http://www.pistolwhipvideo.com