Boro med den berømte minigrisen.

Denne ruggen ble skutt med Taurus Raging Bull i cal.454.

Denne er god for RW.

Impala skutt med Taurus Raging Bull i cal .454.

Boro var lei griser som løp, så denne fikk en .454 i pannebrasken.